top of page

Účelem nadačního fondu je podpora fyzických či právnických osob vedoucí ke zlepšení životního, společenského či sociálního prostředí k životu jednotlivců, skupin nebo celé společnosti a to zejména podporou aktivit a projektů v oblasti vzdělávání, kultury, sportu, dárcovství, aktivit a projektů v sociálních oblastech a aktivit a projektů na podporu zvýšení úrovně života a zdraví jednotlivců a rodin včetně řešení krizových situací v důsledku nemocí, pandemií, živelných katastrof, rasových, náboženských či jiných problémů.

bottom of page